×

وکتور قورمه سبزی

۱۳,۰۰۰ تومان

وکتور قیمه

۱۱,۰۰۰ تومان

وکتور قیمه بادمجون

۱۱,۰۰۰ تومان

وکتور جوجه کباب

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۰۰ تومان

وکتور نان بربری

۸,۹۰۰ تومان

وکتور باقالی پلو

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان

وکتور باقالی پلو با مرغ

۱۱,۹۰۰ تومان

وکتور آش

۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان

وکتور عدس پلو

۱۴,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان

خندون

بیشتر

درس امروز :)))))

نه به تبعیض :)))))

دو دقیقه دیگه طرح ها رو تحویل بدین

داستان های طراح و مشتری

تاثیر مشتری در طراحی :)))

0