×

درس امروز :)))))

نه به تبعیض :)))))

دو دقیقه دیگه طرح ها رو تحویل بدین

داستان های طراح و مشتری

تاثیر مشتری در طراحی :)))

وضعیت هارد دیسک کن :))))

فرق بین RGB و CMYK :))))

استاد :وقتتون تمومه ،‌برگه ها رو تحویل بدید

0